Celler - skillnader mellan prokaryoter och eukaryoter

Det finns många likheter mellan ett hus och en cell, den minsta beståndsdelen i en levande organism. Ett hus har väggar och tak som skydd mot omgivningen, för att behålla värmen inomhus och undvika att det snöar eller regnar in. Sedan finns det dörrar och fönster som både släpper in och ut besökare.

Alla celler är också omgivna av en barriär, det s k plasmamembranet. På samma sätt som husets väggar utgör membranet ett skydd mot omgivningen. Det finns även öppningar som motsvarar fönster och dörrar, som tillåter att olika molekyler kan passerar genom membranet. Dessutom finns speciella receptorer på plasmamembranets yta, som kan ses som cellens parabolantenn. En receptor tar emot en signal och ser till att signalen förs vidare in i cellen där signalen omvandlas på lämpligt sätt och leder till att en eller flera processer påverkas.

Alla celler är också omgivna av en barriär, det s k plasmamembranet. På samma sätt som husets väggar utgör membranet ett skydd mot omgivningen.

Det finns även öppningar som motsvarar fönster och dörrar, som tillåter att olika molekyler kan passerar genom membranet. Dessutom finns speciella receptorer på plasmamembranets yta, som kan ses som cellens parabolantenn. En receptor tar emot en signal och ser till att signalen förs vidare in i cellen där signalen omvandlas på lämpligt sätt.

Ett hus är vanligen uppdelat i olika rum; kök, sovrum, toalett, osv. Celler hos alla högre organismer, eukaryoter, är uppdelade på motsvarande sätt. Även om cellens rum, cellorganellerna, har olika funktioner så har det en sak gemensamt: de är alla omslutna av ett membran.

En stor skillnad mellan prokaryota och eukaryota celler är att prokaryoter saknar cellorganeller, det är bara hos eukaryota celler som cellvolymen är uppdelad i flera mindre "rum".

Klicka på bilderna, så kan du läsa mer om celler och cellorganeller.


Cellkärna Endoplasmatisk reticulum Golgi apparatus Mitokondrie Membran Allt annat Växtcell