Sukros och andra disackarider

Glukosider bildas genom eliminering av H2O från det anomera kolet. Bindningen som bildas kallas för O-glukosidbindning.


Simple glycoside


När två enkla kolhydrater binds till varandra med en O-glykosidbindning bildas en disackarid.

Sukros består av glukos och fruktos, som är bundna med en O-glykosidbindning mellan kol 1 i glukos och kol 2 i fruktos. Sukros är därför egentligen α-D-glukopyranos-(1—>2)-β-D-fruktofuranos. När sukros hydrolyseras till glukos och fruktos ändras även vridningen av planpolariserat ljus från D till L. Därför kallas hydrolyserat socker även inverterat socker.

Laktos (mjölksocker) innehåller galaktos och glukos medan maltos består av två glukosenheter.

Överkänslighet mot mjölk beror på brist av enzymet laktas (β-D-galaktosidas) som katalyseras hydrolysen av laktos.

 

Diastereoisomerer

Några vanliga disackarider