Meny

Biomolekylära strukturer

Instruktioner

Det finns i huvudsak fyra olika typer av biologiska strukturer i levande organismer: proteiner, nukleinsyra, kolhydrater och lipider. Även om de skiljer sig åt båda till struktur och användning finns det många likheter. De bildas genom att sätta samman monomerer som aminosyror eller kvävebaser till polymera föreningar som protein eller nukleinsyra.

I laborationen kan du titta på och vrida t ex aminosyror för att få en uppfattning om hur de ser ut och vad som skiljer mellan de olika aminosyrorna. När du är klar med laborationen ska du ha grundläggande kunskap om dessa biologiska molekylers strukturer och hur de är sammansatta av mindre beståndsdelar.

Laborationen består av flera avsnitt, där varje del nås genom att klicka på länken i menyn till vänster.
Gå igenom alla avsnitt och titta på alla molekyler. Svara även på de frågor som kommer här och där.
Högerklickar man på en struktur får man upp en extra meny. Med kommandona i denna meny kan man manipulera molekylen ytterligare om man så önskar.

När du gått igenom alla avsnitt är det dags att besvara frågorna i Quizzen.

Till vänster ser du aminosyran L-metionin, som får fungera som exempel på hur man kan använda musen för att titta och vrida på strukturen.
Du kan rotera eller ändra storleken på molekylen till vänster med hjälp av musen.
Rotera: Håll ner vänster musknapp och flytta markören
Zooma: Tryck på skift-tangenten, håll samtidigt ner vänster musknapp och flytta markören

Atomerna har färgats enligt följande (vilket är ett vanligat sätt och kallas för CPK standard):

Väte Vit
Kol Grå
Kväve Blå
Syre Röd
Svavel Gul
Fosfor Orange

Strukturen av L-metionin visas i ett sk "ball and stick" format. Du kan ändra molekylens sätt att visas genom att välja någon av dessa format:

  Ball & Stick Spacefill Stick Dots van der Waals

"Dots" visar både hur atomerna är bundna tll varandra och elektronmolnen runt varje atom. van der Waals visar molekylens faktiska storlek när man även tagit hänsyn till elektronerna.